TADAS DEKSNYS

موضوع سخنرانی : بازاریابی محتوی

امروزه بازاریابی و فروش از شکل سنتی آن به شکل و روشی جدید تغییر یافته است با ظهور اینترنت، شبکه های اطلاع رسانی و شبکه های اجتماعی باعث گردیده است تا جذب و جلب نظر مشتریان بیش از هر زمان دیگر دشوار باشد.

چالش اصلی سازمان ها و شرکت ها در بازاریابی و فروش این است که علی رغم رشد خیره کننده تعداد رسانه ها و روش های ارتباطی با مشتریان، میزان تاثیرگذاری بر مشتریان کاهش چشمگیری یافته است

در این میان، بازاریابی محتوی به عنوان شاه کلید بازریابی دیجیتالی به میدان جدیدی از نبرد بازاریابی میان شرکت ها و برندها تبدیل شده است.

TADAS به عنوان یک مشاور برجسته بین المللی در حوزه بازاریابی محتوا و موسس شرکت UNBOXED که بر روی بازاریابی شفاهی و بازریابی ویروسی تمرکز دارد استراتژی ها و راهبردهای کارآمدی را در حوزه بازریابی محتوا به برندهای معتبری مانند Mars، Phillips، Nestle، Huawei داده است و شرکت او به عنوان نهاد منتخب Alchemist Accelerator و یکی از معروفترین شتاب دهنده های کسب و کار در آمریکا برگزیده شده است.

TADAS به عنوان یک کارآفرین برجسته در حوزه کسب و کارهای انیترنتی، شرکت های موفقی مانند Pet24، UNBOXED را راه اندازی و رهبری نموده است.

در اولین مجمع جهانی تجارت الکترونیک، او شما را با دنیای بزرگ بازاریابی محتوا و راهکارهای موفقیت در آن آشنا خواهد کرد و تجربیات ارزشمند خود را با شما به اشتراک میگذارد.