نمایشگاه جانبی

نمایشگاه جانبی اولین مجمع جهانی تجارت الکترونیک در صدد برقراری ارتباط و تعامل میان خریداران وتامین کنندگان فناوری ها و خدمات مبتنی بر تجارت الکترونیک، شامل بازاریابی دیجیتالی و زیر مجموعه های آن و کسب و کارهای فناورانه نوپا (استارت آپ ها)، میباشد. بدین منظور، بزرگترین بازار فروشندگان، رهبری فکری اصیل و رویدادهای شبکه ای در سرتاسر سرزمین ایران در این رویداد به ایفای نقش خواهند پرداخت.