Janis Rozenblats

موضوع سخنرانی : اتوماسیون بازاریابی

در دنیایی که اطلاعات مردم شناسی و رفتار مشتریان به فراوان در دسترس است، ضروریست که همه کسب و کارها از این اطلاعات به موثرترین وجه ممکن استفاده نمایند. یعنی باید این اطلاعات را در استراتژی های بازاریابی دیجیتالی به کار گرفت. اتوماسیون بازاریابی، شما را قادر می سازد تا پیغام های بازاریابی را در همه مراحل چرخه زندگی مشتریان سفارشی سازی نموده و این با توسعه شرکت شما، قابل مقایسه است.

Janis Rozenblats (جانیز) در سخنرانی خود در اولین مجمع جهانی تجارت الکترونیک، از فن آوری های جدید در شخصی سازی پیام های بازاریابی برای افزایش فروش و وفاداری مشتریان خود با شما سخن میگوید.

Janis Rozenblats (جانیز) طی هشت سال گذشته به عنوان مدیر عامل شرکت Mailigen and LeaderSend فعالیت میکرده و با بیش از یک هزار شرکت و برندهای مختلف در سرسر دنیا همکاری کرده است. وی به صاحبان مشاغل کمک کرده تا با استفاده از استراتژی های منسجم بازاریابی و ایمیل، به اهداف کسب و کار تجاری خود دست یابند. وی با ایجاد فناوری های نوآورانه که حامی نیازهای در حال تغییر مشتریان است، تیم پرشوری را رهبری می کند که هدفشان ایجاد  ابزارهایی برای برآوردن این اهداف است.