BABAK BEHBOUDI

امروزه راه اندازی کسب و کارهای دیجیتالی به یک گرایش فراگیر در میان فعالان اقتصادی و کارآفرینان تبدیل شده و موج بزرگ و گسترده ای در قالب ” کارآفرینی دیجیتالی ” در ایران و جهان به راه افتاده است . چالش مهم کسب و کارهای دیجیتال ، تعریف ، طراحی و پیاده سازی یک مدل رشد و سودآوری کارآمد است که توانایی ایجاد مزایای رقابتی پایدار ، سودآوری مؤثر و بازگشت اطمینان بخش سرمایه گذاری را فراهم آورد .
بدون ترسیم وپیاده سازی یک مدل رشد و سودآوری ، یک کسب و کار دیجیتال به سرعت دچار بحران و افت ارزش خواهد شد .
در سال های اخیر ، بسیاری از استارت آپ ها و کسب و کارهایی که در ایران به حوزه دیجیتال ورود نموده اند ، علی رغم داشتن ایده ها و تیم های خوب اجرایی تنها به دلیل نداشتن مدل و استراتژی های روشن و کارآمد برای سودآوری و درآمدزایی ، با بحران شکست مواجه گردیده اند.
در این بخش از سخنرانی ، دکتر بابک بهبودی به عنوان یکی از مدرسین و مشاوران شناخته شده کشور در حوزه کسب وکار و کارآفرینی دیجیتال ، شما را با جنبه ها و روش های طراحی و پیاده سازی مدل رشد و سودآوری در کسب و کارهای دیجیتال و نحوه کسب سود و درآمدزایی در بستر دیجیتال آشنا خواهد ساخت .

مباحث سخنرانی :

✔ سودآوری از مرکز
✔ سودآوری خارج از مرکز
✔ پلتفورم سودآوری دیجیتال
✔ مدل رشد در کسب و کارهای دیجیتال