مخاطبان و گروه‌های هدف مجمع

مخاطبان و گروه های هدف مجمع جهانی تجارت الکترونیک

اولین مجمع جهانی تجارت الکترونیک ، کاوشی در آینده این فناوری در سطح داخلی و بین الملل با محوریت ظرفیت های بالفعل و بالقوه  و با حضور اساتید و بزرگان و خبرگان  این حوزه، در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ در سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما میزبان مخاطبان و گروه های مختلف و علاقه مند در این حوزه می باشد.
کمیته علمی و اجرایی از تمامی گروه های زیر دعوت به عمل می آورند تا ضمن استفاده از مباحث علمی و کاربردی مجمع ، آخرین دستاوردهای خود در زمینه تجارت الکترونیک را ارائه نمایند.

  • مدیران کليه نهادها و سازمان هاي سياستگذار در امور فناوری های نوین
  • مدیران بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی و غیر دولتی
  • شركت‌ها و دفاتر مشاوره و خدمات تجارت الکترونیک
  • اساتید، صاحب نظران، انديشمندان تمامی گرایش های رشته های مرتبط
  • دانشجویان و پژوهشگران فعال در تمامی گرایش های رشته های مرتبط